Ανακοίνωση για το European Innovative Teaching Award

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, το European Innovative Teaching Award (EITA) θεσπίστηκε για να παρουσιάζει τις εξαίρετες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Το European Innovative Teaching Award καθιερώνεται από φέτος ως…

Κριτήρια Επιλογής για το European Innovative Teaching Award

To Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης θα επιλέξει και θα ορίσει τα προτεινόμενα έργα σύμφωνα με τα ακόλουθα Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Αποκεντρωμένα έργα Erasmus+ KA1 και KA2 (στρατηγικές συμπράξεις), των οποίων η επιλογή και διαχείριση έγινε από την Εθνική Υπηρεσία. Τα έργα έχουν επιλεχθεί κατά την διάρκεια της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και έχουν…