Ημερίδες για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021. Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βασική…