Πιστοποίηση/ Ανανέωση του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρόσκληση 2021

ERASMUS-CERT ERASMUS ECHE Charter   H πρόσκληση για πιστοποίηση/ανανέωση του Χάρτη Erasmus στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, που θα μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+, όπως η μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και η συνεργασία για καινοτομία και καλές πρακτικές. Ο Χάρτης Erasmus θα ισχύει για ολόκληρη…