Διαδραστικά Εργαστήρια

Στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων” 2021, ο Οργανισμός Νεολαίας διοργανώνει διαδικτυακά διαδραστικά εργαστήρια για τις προτεραιότητες του νέου Erasmus+ 2021-2027. 26/5/2021, 18:00-19:30 “Το Erasmus+ στην ψηφιακή εποχή” 27/5/2021, 18:00-19:30 “Πράσινο Erasmus+” 28/5/2021, 18:00-19:30 “Ισότητα, συμπερίληψη, πολυμορφία στο Erasmus+” Τα εργαστήρια απευθύνονται σε νέους και νέες 13-30, Youth Workers, Youth Leaders και όσους ασχολούνται ή…

Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων ΒΔ2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ανάλυση των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν με την υποβολή των αιτήσεων στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2, ανακοινώνει παράταση της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων. Η νέα προθεσμία είναι 21 Μαΐου 2021, 13:00, ώρα Κύπρου για τις ακόλουθες αιτήσεις: Small-scale partnerships Small-scale partnerships in school education (KA210-SCH) Small-scale partnerships in…