Διαδικτυακή Συνάντηση επίλυσης αποριών σχετικά με τις Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, εν όψει της 2ης Προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με τίτλο «Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – 2η Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2021», η οποία αναρτήθηκε στις 16/09/2021, το ΙΔΕΠ ανακοινώνει τη διοργάνωση διαδικτυακής συνάντησης για επίλυση αποριών σχετικά με τη συγκεκριμένη Δράση, εν όψει της 2ης καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση. Η…