Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (Πρόσκληση 2021, 2η Προθεσμία)

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – 2η Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2021 – Erasmus+ – IDEP, η οποία είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ στις 16/09/2021, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι η 2η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων ΚΑ210-SCH, KA210-VET και KA210-ADU μετακινείται από τις 3 Νοεμβρίου 2021,…