Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για Παροχή Οδηγιών για Υποβολή Προτάσεων για Επιχορήγηση – Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας, Πρόσκληση 2022, Καταληκτική ημερομηνία: 4 Οκτωβρίου 2022

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2022 (2η καταληκτική ημερομηνία), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΚΑ210 Σχέδια). Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των ωρών 11 π.μ. – 1 μ.μ. Πιο κάτω παρατίθενται ο σύνδεσμος για ηλεκτρονική…