Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, αντιλαμβανόμενο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιτητές κατά την υποβολή της αίτησης, λόγω των τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας των αιτήσεων, ενημερώνει το κοινό ότι έχει ήδη αναφέρει τα πλείστα των προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάζεται από κοινού με την υπεύθυνη υπηρεσία προς επίλυσή τους.

 

Σε περίπτωση που η πλατφόρμα των αιτήσεων συνεχίσει να βγάζει οποιαδήποτε μηνύματα λάθους, παρακαλούνται οι αιτητές να ενημερώσουν το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, ούτως ώστε οι υπεύθυνοι λειτουργοί να προωθήσουν την ενημέρωση αυτή κεντρικά.

 

Τέλος, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ενημερώνει τους αιτητές ότι εάν δεν καταστεί εφικτή η υποβολή της οποιασδήποτε αίτησης εντός προθεσμίας, λόγω αυτών των τεχνικών προβλημάτων, θα επικοινωνήσει με την ΕΕ για διεκδίκηση της αποδοχής της αίτησης από την ΕΕ, δεδομένου ότι υπάρχει καταγεγραμμένο ιστορικό στην αίτηση με τις προσπάθειες υποβολής πριν την προκαθορισμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

Η πιο πάνω διευθέτηση θα αφορά τόσο τα Σχέδια της Βασικής Δράσης 1 όσο και τα Σχέδια της Βασικής Δράσης 2.