Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή συνάντηση των Πρυτάνεων των ΑΕΙ την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα τη συμμετοχή των κυπριακών ΑΕΙ στη Διεθνή Κινητικότητα στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, Πρόσκληση 2022 με κονδύλι 933 χιλιάδων ευρώ.

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους ο καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο καθηγητής Πανίκκος Πουντζιουρής, Πρύτανης του UCLAN Cyprus, o καθηγητής Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Neapolis, ο καθηγητής Μάριος Βρυωνίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθηγητής Κώστας Κυριάκου, Αντιπρύτανης Διασφάλισης Ποιότητας και Ακαδημαϊκής Αριστείας του Πανεπιστημίου Frederick, καθώς και οι αντιπρόσωποι των Γραφείων Erasmus και Διεθνών Σχέσεων των κυπριακών ΑΕΙ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Διευθυντής του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος,  παρουσίασε τις ευκαιρίες συμμετοχής των ΑΕΙ στη Διεθνή Κινητικότητα, καθώς και τις αλλαγές και προκλήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συνεργασία με τους κρατικούς φορείς για τόνωση των κινητικοτήτων που προκύπτουν με Τρίτες χώρες αλλά και των συνεργειών που αφορούν στην ενίσχυση της διεθνοποίησης, τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και την πραγματοποίηση ποιοτικών και αποτελεσματικών κινητικοτήτων ακαδημαϊκού προσωπικού, φοιτητών και αποφοίτων διασφαλίζοντας την αξιοποίηση των κονδυλίων.

Μεταξύ άλλων, τα ΑΕΙ αναφέρθηκαν στον ανασταλτικό παράγοντα που διαδραμάτισε η νόσος Covid 19 στην υλοποίηση κινητικοτήτων, στην ανάγκη για άρση των εμποδίων για την προσέλκυση φοιτητών από άλλες χώρες, όπως επίσης και στην αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων σε θέματα διεθνοποίησης με, στόχο την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας, την εξωστρέφειά της και τη δυναμική της παρουσία στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος συμμετέχει στη Διεθνή Κινητικότητα από το 2015 και στο σύνολο έχουν πραγματοποιηθεί 454 κινητικότητες ενώ μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί 1,245.378,21 ευρώ για μετακινήσεις από και προς τις συμμετέχουσες Τρίτες Χώρες του Προγράμματος.