Η ΕΕ ανακοινώνει την έναρξη του μητρώου Erasmus+ (Erasmus+ register of education and training staff for support to Ukrainian refugees) το οποίο αφορά την καταγραφή διδακτικού προσωπικού και προσωπικού κατάρτισης για υποστήριξη των Ουκρανών προσφύγων. Το συγκεκριμένο μητρώο φιλοξενείται στην πλατφόρμα τον EPALE, αλλά καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Σχολικής Εκπαίδευσης.

Ο σκοπός του μητρώου είναι να συνδέσει άτομα (δάσκαλους, εκπαιδευτές και άλλο εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικούς), που είναι πρόθυμα να περάσουν χρόνο στο εξωτερικό για να βοηθήσουν στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Ουκρανούς πρόσφυγες, με οργανώσεις δικαιούχους Erasmus+ που εργάζονται με Ουκρανούς πρόσφυγες και αναζητούν άτομα με σχετικές δεξιότητες για την υποστήριξή τους.

Η λειτουργία του μητρώου είναι απλή: τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να καταχωρήσουν πληροφορίες σχετικά με το προφίλ και τη διαθεσιμότητά τους. Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν στη συνέχεια να περιηγηθούν στη λίστα για να βρουν και να επικοινωνήσουν με άτομα με κατάλληλο προφίλ. Σημειώνεται ότι το προφίλ του εκάστοτε ενδιαφερομένου δημοσιεύεται ανώνυμα για σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Τα Σχέδια Κινητικόττηας της Βασικής Δράσης 1 του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να υποστηρίξουν αυτού του είδους δραστηριότητες εφόσον υποστηρίζουν κινητικότητα για σκοπούς διδασκαλίας και κατάρτισης. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός Σχεδίου σε εξέλιξη είτε στον οργανισμό υποδοχής είτε στον οργανισμό αποστολής. Σημειώνεται ότι παρόλο που άτομα οποιουδήποτε προφίλ μπορούν να εγγραφούν και ενδεχομένως να συμμετάσχουν, το εν λόγω εργαλείο προορίζεται κυρίως για το προσωπικό των οργανισμών δικαιούχων της Βασικής Δράσης 1 που είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες κινητικότητας του προσωπικού τους μέσω των Σχεδίων τους που βρίσκονται σε εξέλιξη.