Στην επιλογή “κάντε αίτηση” θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, αλλά και της συμπλήρωσης και υποβολής αίτησης για σχέδια Erasmus+