Search Button Decrease text size Increase text size
Follow Us:
 
 

Print Friendly and PDF

Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) για Πρόσφυγες

Τι είναι;

Στo πλαίσιo του προγράμματος Erasmus+ η Πλατφόρμα για Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) παρέχει μαθήματα Βουλγαρικών, Τσεχικών, Δανικών, Γερμανικών, Ελληνικών, Αγγλικών, Ισπανικών, Γαλλικών, Κροατικών, Ιταλικών, Ουγγρικών, Ολλανδικών, Πολωνικών, Πορτογαλικών, Ρουμανικών, Σλοβακικών, Φινλανδικών, και Σουηδικών σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε συμμετέχοντες σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε νεαρούς εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επεκτείνει αυτήν την υπηρεσία θέτοντάς την στη διάθεση περίπου 100.000 προσφύγων για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών (μέχρι το 2019). Η συμμετοχή είναι εθελοντική και δωρεάν. Εν μέσω της μεταναστευτικής κρίσης, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών της ΕΕ να ενσωματώσουν τους πρόσφυγες στα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να διασφαλίσουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή smartphone με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες στα γλωσσικά μαθήματα της OLS μπορούν να παρακολουθήσουν με τον δικό τους ρυθμό μεγάλη ποικιλία ενοτήτων οι οποίες καλύπτουν διάφορους τομείς γλωσσομάθειας, καθώς και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες «διδασκαλίας σε απευθείας σύνδεση» (μαζικά διαδικτυακά μαθήματα ανοικτής πρόσβασης, συνεδρίες διδασκαλίας, φόρουμ).

Ποιος μπορεί να συμμετέχει κάποιος και πώς;

Πρόσβαση παρέχεται σε πρόσφυγες που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε μία από τις προσφερόμενες γλώσσες. Συγκεκριμένα, δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις άδειες οι ακόλουθοι: 

  • Πρόσφυγες
  • Οργανώσεις που υποστηρίζουν τους πρόσφυγες
  • Δικαιούχοι οργανισμοί/ιδρύματα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Ο ενδιαφερόμενος, ή κάποιος οργανισμός που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους πρόσφυγες, επικοινωνεί με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για να διεκδικήσει τις άδειες. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης με τη σειρά του, εφόσον εγκρίνει το αίτημα, προχωρεί σε ανάθεση των αδειών σε ένα οργανισμό που ήδη συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Τέλος, το ίδρυμα που έχει λάβει τις άδειες, τις παραχωρεί στον ενδιαφερόμενο, και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται μέσω email. 

Οι πρόσφυγες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στην OLS μαθήματα σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες γλώσσες.

Μόλις λάβει ο ενδιαφερόμενος το ηλεκτρονικό μήνυμα, πρέπει αρχικά να ελέγξει το επίπεδο των γλωσσικών του ικανοτήτων μέσω μίας αξιολόγησης που γίνεται από την ίδια την πλατφόρμα. Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, το άτομο αποκτά άμεση πρόσβαση στα μαθήματα γλώσσας (εφόσον υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο) για μέγιστο διάστημα 13 μηνών. Τα μαθήματα γερμανικών, αγγλικών, ισπανικών, γαλλικών, ιταλικών και ολλανδικών διατίθενται από το επίπεδο Α1 έως το επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Τα μαθήματα βουλγαρικών, τσεχικών, δανικών, ελληνικών, κροατικών, ουγγρικών,  πολωνικών, πορτογαλικών, ρουμανικών, σλοβακικών, φινλανδικών, και σουηδικών διατίθενται σε επίπεδο Α1, ενώ τα μαθήματα πορτογαλικών είναι διαθέσιμα μέχρι το επίπεδο Β2. Στο τέλος του μαθήματος γλώσσας, οι συμμετέχοντες μπορούν να κατεβάσουν ηλεκτρονικά το ιστορικό της συμμετοχής τους και, εφόσον το επιθυμούν, να υποβληθούν σε δεύτερη αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων προκειμένου να ελέγξουν την πρόοδό τους στη γλώσσα. Η δεύτερη αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων δεν είναι υποχρεωτική.

Σημειώνεται ότι μικρός αριθμός αδειών OLS χορηγείται επίσης σε φορείς που βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους πρόσφυγες για σκοπούς συνοδείας, παροχής βοήθειας και καθοδήγησής τους στη χρήση της OLS.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί ενδέχεται να θέτουν στη διάθεση των προσφύγων ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή άλλες υποδομές πληροφορικής, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να είναι υποχρεωτικό. Η πρόσβαση στην OLS γίνεται από οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει πρόγραμμα περιήγησης και είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Για την πρόσβασή τους στα μαθήματα γλώσσας της OLS οι πρόσφυγες δεν επιβαρύνονται με έξοδα.

Δήλωση ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για περισσότερες λεπτομέρειες. Τα στοιχεία του υπεύθυνου ατόμου επαφής για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρονται πιο κάτω.

Ορισμός Πρόσφυγα από την ΕΕ
«Στο πλαίσιο της ΕΕ, ο υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος, συνεπεία βασίμου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, ευρίσκεται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς του και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να θέσει εαυτόν υπό την προστασία της εν λόγω χώρας ή ο ανιθαγενής ο οποίος, ευρισκόμενος εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής του για τους ίδιους προαναφερθέντες λόγους, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν και στον οποίο δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 12 (Αποκλεισμός) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ».

Στον ορισμό αυτό εμπίπτουν άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα μετά την υποβολή αίτησης ασύλου, άτομα των οποίων η αίτηση ασύλου έχει γίνει δεκτή και τελούν υπό καθεστώς πρόσφυγα, καθεστώς προσωρινής/επικουρικής ή ανθρωπιστικής προστασίας και αιτούντες άσυλο, χωρίς περιορισμό ηλικίας.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;

Σταυρούλα Αντωνίου

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης 
santoniou@llp.org.cy 
Τηλ: 22448891

 
Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στον κατάλογο επαφών του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για να λαμβάνετε την πιο πρόσφατη ενημέρωσή μας και υπενθυμίσεις, καθώς επίσης και να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook.

 
Copyright © 2014 Erasmus+

Cookie Policy

Designed and Developed by eBOS Technologies