Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) προκήρυξε διαγωνισμό προσφορών με τίτλο Erasmus Mundus Support Structure – 2022/OP/0005.

Αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η δημιουργία μιας δομής υποστήριξης της δράσης Erasmus Mundus. Αυτή η δομή θα υποστηρίξει τους δικαιούχους του Erasmus Mundus και τις υπηρεσίες της Επιτροπής με μια πλατφόρμα ανταλλαγής και δικτύωσης από ακαδημαϊκή, παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική άποψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11565