Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το έτος 2021

Ανακοινώθηκε το Νέο Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027. Με προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισ. Ευρώ το νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα μαθησιακής κινητικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας για 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους όλων των ηλικιών και κάθε υποβάθρου. Θα επιδιώξει να είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό και να στηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό…