Διαδικτυακή Συνάντηση Πρυτάνεων των Κυπριακών ΑΕΙ με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για τη συμμετοχή στη Διεθνή Κινητικότητα, Πρόγραμμα Erasmus +

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή συνάντηση των Πρυτάνεων των ΑΕΙ την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, με θέμα τη συμμετοχή των κυπριακών ΑΕΙ στη Διεθνή Κινητικότητα στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, Πρόσκληση 2022 με κονδύλι 933 χιλιάδων ευρώ. Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους ο καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο καθηγητής Πέτρος…