Πρόσκληση 2023 – Πιστοποίηση/Ανανέωση του Χάρτη Erasmus (ECHE)

Πρόσκληση 2023 – Πιστοποίηση/Ανανέωση του Χάρτη Erasmus (ECHE) H πρόσκληση για πιστοποίηση/ανανέωση του Χάρτη Erasmus στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+, όπως η Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων (Βασική Δράση 1) ή/και οι Συμπράξεις Συνεργασίας (Βασική Δράση 2) με σκοπό την ανταλλαγή καλών…