Αξιολογητές αιτήσεων και τελικών απολογισμών σχεδίων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών Αξιολόγησης αιτήσεων και τελικών απολογισμών σχεδίων των προγραμμάτων «Erasmus+: Νεολαία» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης». Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Αξιολόγησης Αιτήσεων των προγραμμάτων «Erasmus+: Νεολαία» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης». O ONEK είναι η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης και των δύο αυτών προγραμμάτων και δέχεται…