Ανακοίνωση

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, αντιλαμβανόμενο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιτητές κατά την υποβολή της αίτησης, λόγω των τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας των αιτήσεων, ενημερώνει το κοινό ότι έχει ήδη αναφέρει τα πλείστα των προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάζεται από κοινού με την υπεύθυνη υπηρεσία προς επίλυσή τους.   Σε περίπτωση που η…

Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων ΒΔ2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ανάλυση των τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν με την υποβολή των αιτήσεων στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 2, ανακοινώνει παράταση της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων. Η νέα προθεσμία είναι 21 Μαΐου 2021, 13:00, ώρα Κύπρου για τις ακόλουθες αιτήσεις: Small-scale partnerships Small-scale partnerships in school education (KA210-SCH) Small-scale partnerships in…

Αναβάθμιση και Συντήρηση Τηλεφωνικού Δικτύου

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση και συντήρηση του τηλεφωνικού του δικτύου και ενδέχεται να παρατηρηθεί διακοπή στην τηλεφωνική επικοινωνία για μικρό χρονικό διάστημα την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021. Οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας. Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία.

Σημαντική ανακοίνωση: Επίλυση τεχνικού προβλήματος Πλατφόρμας Erasmus+ and ESC – Λειτουργία “sharing”

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 26/04, το κοινό ενημερώνεται ότι η λειτουργία “sharing” των διαδικτυακών αιτήσεων για επιχορήγηση ανταποκρίνεται πλήρως, νοουμένου ότι εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στην πιο κάτω ανακοίνωση της ΕΕ: The initial sharing by the owner will be notified by an email with a link. The recipient of the shared application…

Επίλυση τεχνικού προβλήματος των αιτήσεων της Βασικής Δράσης 1

Κατόπιν ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι το τεχνικό πρόβλημα των αιτήσεων της Βασικής Δράσης 1 (όλοι οι τομείς πλην της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) που αφορούσε τον λανθασμένο υπολογισμό των διδάκτρων (course fees) έχει επιλυθεί.   Παρακαλούνται όσοι αιτητές αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα όπως ελέγξουν τις αιτήσεις τους προς διασφάλιση…

Πιστοποίηση/ Ανανέωση του Χάρτη Erasmus για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πρόσκληση 2021

ERASMUS-CERT ERASMUS ECHE Charter   H πρόσκληση για πιστοποίηση/ανανέωση του Χάρτη Erasmus στοχεύει στη διαπίστευση αναγνωρισμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε επιλέξιμες χώρες, που θα μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του προγράμματος Erasmus+, όπως η μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και η συνεργασία για καινοτομία και καλές πρακτικές. Ο Χάρτης Erasmus θα ισχύει για ολόκληρη…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Transnational Cooperation Activities-TCA) στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+. Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει πρόσκληση για δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια επαφών και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+.…

Ανακοίνωση για το European Innovative Teaching Award

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, το European Innovative Teaching Award (EITA) θεσπίστηκε για να παρουσιάζει τις εξαίρετες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και για την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων σε εθνικό επίπεδο. Το European Innovative Teaching Award καθιερώνεται από φέτος ως…

Κριτήρια Επιλογής για το European Innovative Teaching Award

To Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης θα επιλέξει και θα ορίσει τα προτεινόμενα έργα σύμφωνα με τα ακόλουθα Κριτήρια Επιλεξιμότητας: Αποκεντρωμένα έργα Erasmus+ KA1 και KA2 (στρατηγικές συμπράξεις), των οποίων η επιλογή και διαχείριση έγινε από την Εθνική Υπηρεσία. Τα έργα έχουν επιλεχθεί κατά την διάρκεια της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και έχουν…

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το έτος 2021

Ανακοινώθηκε το Νέο Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027. Με προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισ. Ευρώ το νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα μαθησιακής κινητικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας για 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους όλων των ηλικιών και κάθε υποβάθρου. Θα επιδιώξει να είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό και να στηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό…

Ημερίδες για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2021

Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου (2021-2027), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση για το έτος 2021. Η παρούσα Πρόσκληση καλύπτει τις ακόλουθες αποκεντρωμένες δράσεις του προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης: Βασική δράση 1 (ΒΔ1) — Σχέδια Κινητικότητας στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βασική…