Προκήρυξη προσφορών από EACEA

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) προκήρυξε διαγωνισμό προσφορών με τίτλο Erasmus Mundus Support Structure – 2022/OP/0005. Αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι η δημιουργία μιας δομής υποστήριξης της δράσης Erasmus Mundus. Αυτή η δομή θα υποστηρίξει τους δικαιούχους του Erasmus Mundus και τις υπηρεσίες της Επιτροπής με μια πλατφόρμα ανταλλαγής και…