Στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2022 (2η καταληκτική ημερομηνία), το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης για παροχή οδηγιών σχετικά με την υποβολή προτάσεων για επιχορήγηση για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας (ΚΑ210 Σχέδια). Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των ωρών 11 π.μ. – 1 μ.μ. Πιο κάτω παρατίθενται ο σύνδεσμος για ηλεκτρονική εγγραφή και ο σύνδεσμος πρόσβασης στην ημερίδα:

  1. Σύνδεσμος Πρόσβασης: Πατήστε εδώ
  2. Ηλεκτρονική Εγγραφή: Πατήστε εδώ