Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με τίτλο «Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας – 2η Προθεσμία για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση, στα πλαίσια της Πρόσκλησης του 2021», η οποία αναρτήθηκε στις 16/09/2021, το ΙΔΕΠ ανακοινώνει τη διοργάνωση διαδικτυακής συνάντησης για επίλυση αποριών σχετικά με τη συγκεκριμένη Δράση, εν όψει της 2ης καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση.

Η διαδικτυακή ημερίδα θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ των ωρών 10-12 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν την ημέρα εκείνη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου και να υποβάλουν προφορικά την απορία τους, εφόσον προηγουμένως δηλώσουν στο παράθυρο συνομιλίας το όνομα και το επίθετό τους, ούτως ώστε να τους δοθεί ο λόγος από τις λειτουργούς του ΙΔΕΠ:

Σύνδεσμος για συνάντηση, 13 Οκτωβρίου 2021

Διευκρινίζεται ότι οι λειτουργοί του ΙΔΕΠ δε θα κάνουν κάποια παρουσίαση κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, αλλά θα περιοριστούν στην επίλυση συγκεκριμένων αποριών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι μελετήσουν προσεκτικά την οπτικογραφημένη παρουσίαση που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας μας, πριν από τη συνάντηση: Βασική Δράση 2 – Erasmus+ – IDEP (Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας Παρουσίαση και Βίντεο).

Υπενθυμίζεται ότι η 2η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση του 2021 είναι η 3η Νοεμβρίου 2021 (13:00 ώρα Κύπρου) για Σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 1ης – 31ης Μαρτίου 2022.