Διαπίστευση Erasmus 2021 – Τομείς Σχολικής Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για Διαπίστευση Erasmus έχουν ενεργοποιηθεί στην πλατφόρμα αιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί ή να ξεκινήσει την προετοιμασία της. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 19η Οκτωβρίου 2021, 13:00 ώρα Κύπρου.

Παράλληλα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσής του για να ενημερωθούν για την ημερίδα ενημέρωσης αναφορικά με τη Διαπίστευση, η οποία προγραμματίζεται εντός του Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι η Διαπίστευση Erasmus είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τα ιδρύματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές κινητικότητες μικρής ή μεγάλης διάρκειας στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος Erasmus+ για την χρονική περίοδο 2021-2027. Η Διαπίστευση Erasmus επιβεβαιώνει ότι οι κάτοχοί της έχουν εκπονήσει ένα σχέδιο υλοποίησης ποιοτικών δραστηριοτήτων για τις κινητικότητές τους, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού/ιδρύματός τους.

Η απόκτηση της Διαπίστευσης Erasmus δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους της να υποβάλλουν απλοποιημένες αιτήσεις στα πλαίσια της Βασικής Δράση 1 του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο (2021-2027) ενώ δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στο Erasmus+ (2014-2020) για την υποβολή αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξατομικευμένη Διαπίστευση Erasmus για τον οργανισμό/ίδρυμά τους ή για Διαπίστευση Erasmus συντονιστών κοινοπραξιών κινητικότητας.

Η Διαπίστευση Erasmus απονέμεται για όλη τη διάρκεια του νέου Προγράμματος Erasmus+ (2021-2027) και υπόκειται σε ελέγχους από την Εθνική Υπηρεσία. Σημειώνεται ότι η απόκτηση της Διαπίστευσης Erasmus δεν προϋποθέτει την οποιαδήποτε άμεση χρηματοδότηση ούτε αποτελεί εγγύηση χρηματοδότησης στα πλαίσια της Βασικής Δράσης 1, εάν δεν υποβάλλεται επιλέξιμη αίτηση για χρηματοδότηση όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του Προγράμματος. Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος οργανισμός/ίδρυμα δεν αποκτήσει φέτος τη διαπίστευση Erasmus θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση τις επόμενες χρονιές ή να υποβάλει αίτηση για σχέδιο κινητικότητας, συμπληρώνοντας την μη απλοποιημένη αίτηση για τον τομέα Ενδιαφέροντός του (KA122).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Αίτηση 

Επιλέξιμοι οργανισμοί για Διαπίστευση Erasmus

Accreditation

Εrasmus Quality Standards