Κατόπιν ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι το τεχνικό πρόβλημα των αιτήσεων της Βασικής Δράσης 1 (όλοι οι τομείς πλην της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) που αφορούσε τον λανθασμένο υπολογισμό των διδάκτρων (course fees) έχει επιλυθεί.

 

Παρακαλούνται όσοι αιτητές αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα όπως ελέγξουν τις αιτήσεις τους προς διασφάλιση του ορθού υπολογισμού των διδάκτρων.

 

Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένες αιτήσεις το πρόβλημα εξακολουθεί να ισχύει, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε γραπτώς με την υπεύθυνη λειτουργό της δράσης, αναφέροντας το πρόβλημα και παραθέτοντας screenshots αναγράφοντας επίσης και το Form ID της αίτησής σας, όπως αυτό εμφανίζεται στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ούτως ώστε το πρόβλημα να διερευνηθεί περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Μαρία Χριστοφίδου

Λειτουργός ΒΔ1 – τομείς Σχολικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων

[email protected]

τηλ. 22448831

 

Στέφανη Αψερού

Λειτουργός ΒΔ1 – τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

[email protected]

τηλ. 22448892