Το πρόγραμμα Erasmus+ και οι προκάτοχοί του κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ειρήνης και της συνεργασίας στη Γηραιά Ήπειρο. Τόσο η κινητικότητα ατόμων όσο και οι διασυνοριακές συνεργασίες οργανισμών, όπως σχολείων, πανεπιστημίων, ιδιωτικών εταιρειών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, δημιούργησαν άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των συμμετεχόντων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν την ταυτότητά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Τώρα, το Erasmus+ προχωράει ένα βήμα πιο κάτω, φιλοδοξώντας να συμβάλει στην προσπάθεια της Ευρώπης για δημιουργία κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης και στην παγκόσμια προσπάθεια για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον απτές. Στην ανατολική Μεσόγειο παρατηρούνται ήδη μείωση της ετήσιας βροχόπτωσης, αυξημένη σκόνη στην ατμόσφαιρα, ψηλές θερμοκρασίες και αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.   Ήδη από το 2015, στα πλαίσια της Συμφωνίας για το κλίμα των χωρών-μελών του Ο.Η.Ε, δόθηκαν δεσμεύσεις για παγκόσμια μείωση των ρύπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλοδοξώντας να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, ανέπτυξε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μια νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική με στόχο την κλιματική ουδετερότητα, μέχρι το 2050. Αυτή η στρατηγική θα φέρει αλλαγές στην ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, στη βιομηχανία και στην κατανάλωση, αυξάνοντας παράλληλα το βιοτικό μας επίπεδο, χωρίς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα Erasmus+, ως το κατεξοχήν πρόγραμμα που φέρνει κοντά τους Ευρωπαίους πολίτες, αναλαμβάνει δράση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Μέσω της προτεραιότητας της πράσινης διάστασης του προγράμματος, το Erasmus+ δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τους κινδύνους που ελλοχεύουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και να συνειδητοποιήσουν ότι το πρόβλημα αυτό αφορά τον καθένα και συνεπώς, μέσα από τις δράσεις Erasmus+, να συμμετέχουν στην επίλυση τοπικών ή περιφερειακών προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, η πράσινη διάσταση του προγράμματος στοχεύει να φέρει την αλλαγή στην ανθρώπινη συμπεριφορά, μειώνοντας τους ρύπους που απορρέουν από τις μετακινήσεις στα πλαίσια των τυπικών δράσεων του προγράμματος (πχ μετακινήσεις με αεροπλάνα) αλλά και να προωθήσει ενέργειες «πράσινου αποτυπώματος» ως αντίβαρο στο αποτύπωμα άνθρακα που δημιουργείται από τη συμμετοχή στις δράσεις. Μέσα από το πρόγραμμα, ο κάθε συμμετέχοντας, μέσω πρακτικών κλιματικής καινοτομίας, θα έχει την ευκαιρία να γίνει παράγοντας αλλαγής, μιας πράσινης αλλαγής που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, δίνοντας έτσι το καλό παράδειγμα, για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Στα πλαίσια των ημερών Erasmus, μπορείτε να συμμετάσχετε σε ένα διαδραστικό εργαστήρι συστημικής καινοτομίας και να μάθετε πώς να σχεδιάζετε βήμα-βήμα τις δράσεις σας για το επιθυμητό αποτέλεσμα («visioning and backcasting»). Μέσα από τη χρήση λειτουργικών εργαλείων συν-δημιουργίας και  την παρατήρηση των υπαρχουσών (και μη) προκλήσεων, θα εμπνευστείτε και θα οραματιστείτε τις λύσεις για να “γίνετε η πράσινη αλλαγή” που επιθυμείτε! Εγγραφείτε εδώ.