Ανακοινώθηκε το Νέο Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027. Με προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισ. Ευρώ το νέο και ανανεωμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει έργα μαθησιακής κινητικότητας και διασυνοριακής συνεργασίας για 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους όλων των ηλικιών και κάθε υποβάθρου. Θα επιδιώξει να είναι ακόμη πιο συμπεριληπτικό και να στηρίξει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, όπως ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Υπό το πρίσμα της πανδημίας, το Erasmus+ θα ενισχύσει επίσης την ανθεκτικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 είναι τα εξής:

Erasmus+ χωρίς αποκλεισμούς: παροχή βελτιωμένων ευκαιριών σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διαφορετικά πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά υπόβαθρα, και των ατόμων που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ψηφιακό Erasmus+: Η πανδημία υπογράμμισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η ψηφιακή μετάβαση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Erasmus+ θα στηρίξει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Πράσινο Erasmus+: Στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το πρόγραμμα θα προσφέρει οικονομικά κίνητρα στους συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. Θα επενδύσει επίσης σε έργα που προωθούν την ευαισθητοποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και θα διευκολύνει τις ανταλλαγές που σχετίζονται με τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης.

Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, πρακτική άσκηση, μαθητεία και ανταλλαγές προσωπικού σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Είναι διαθέσιμο σε μαθητές σχολείων, φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευόμενους ενήλικες, ανταλλαγές νέων, εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας και προπονητές.

Το εμβληματικό πρόγραμμα Erasmus+ κατατάσσεται από τους Ευρωπαίους ως το τρίτο πιο θετικό αποτέλεσμα της ΕΕ, αμέσως μετά την ελεύθερη κυκλοφορία και την ειρήνη. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα από 33 χώρες (ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία) έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Το διεθνές σκέλος του Erasmus+ θα προσφέρει κινητικότητα και συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού σε όλο τον κόσμο.
Στην Κύπρο, οι αρμόδιες Εθνικές Υπηρεσίες για τη διαχείρηση και υλοποίηση των  Ευρωπαικών Προγραμμάτων είναι το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για θέματα Νεολαίας.

Στα πλαίσια αυτά, το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το έτος 2021. Η Γενική Ευρωπαϊκή Πρόσκληση εχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, ενώ εντός των ημερών θα αναρτηθεί και η Εθνική Πρόσκληση, όπου θα αναγράφονται τα κατανεμημένα για τον κάθε τομέα και δράση κονδύλια. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν σχετικά με το νέο Πρόγραμμα από τον  νέο Οδηγό Προγράμματος για το 2021 ο οποίος έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΠ, στο σημείο Προσκλήσεις.

Τελος, προγραμματίζονται ημερίδες αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων άμεσα. Σχετική ενημέρωση θα παρασχεθεί, εντός των ημερών, μέσω των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, όπως ιστοσελίδα, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προώθηση μέσω της λίστας επαφών του ΙΔΕΠ κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και να υποβληθούν μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΙΔΕΠ Διά ΒίουΜάθησης για πληροφορίες που αφορούν τους τομείς τις Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης βρίσκονται στο https:/plus.cy/Epikoinonia.