Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα αιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 2η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 3η Νοεμβρίου 2021, 13:00 ώρα Κύπρου και αφορά Σχέδια που θα ξεκινήσουν μεταξύ 1ης – 31ης Μαρτίου 2022.

Σημειώνεται ότι οι Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας αφορούν τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και βασικός τους στόχος είναι η παροχή ελκυστικής πρόσβασης στο Πρόγραμμα σε νεοεισερχόμενους/ λιγότερο έμπειρους οργανισμούς και σε οργανισμούς μικρής κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα, οι Συμπράξεις του τύπου αυτού συνδέονται με κατ’ αποκοπήν επιχορήγηση, μικρή σχετικά διάρκεια, απλουστευμένη διαχείριση και ευέλικτες μορφές δραστηριοτήτων.

Οι Συμπράξεις μικρής κλίμακας μπορούν να διαρκούν από 6 μέχρι και 24 μήνες, με τη συμμετοχή 2 τουλάχιστον οργανισμών από δύο διαφορετικές Χώρες του Προγράμματος. Η συνολική χρηματοδότηση μπορεί να ισούται είτε με 30 000 είτε με 60 000 Ευρώ, που παραχωρούνται ως κατ’ αποκοπήν ποσά για την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του Σχεδίου. Τα συνολικά διαθέσιμα ποσά για τη 2η προθεσμία περιλαμβάνονται, ανά Τομέα, στην Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2021.

Χρήσιμες πληροφορίες και σύνδεσμοι

Όλες οι  χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, όπως σύνδεσμος αιτήσεων, παρουσιάσεις, βίντεο και άλλα, βρίσκονται αναρτημένα στο  http://www.erasmusplus.cy/erasmus/aitiseis/vasiki-drasi-2/  

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τον Οδηγό Προγράμματος της Πρόσκλησης 2021  (σελίδες 192 – 198) για πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τη συγκεκριμένη δράση.

Η ενημέρωση όσον αφορά τα κατανεμημένα κονδύλια για τη εν λόγω Πρόσκληση περιλαμβάνεται στην Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2021, ενώ γενικότερη ενημέρωση περιλαμβάνεται και στην Ευρωπαϊκή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2021.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γνωρίζουν ότι το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης θα διοργανώσει διαδικτυακή συνάντηση για επίλυση αποριών σχετικά με τη Δράση και την υποβολή αιτήσεων για επιχορήγηση, αρκετά πριν από την καταληκτική ημερομηνία.  Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.